OECD – upphandling

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är ett samarbetsorgan för 36 länders regeringar och har sitt säte i Paris.

Det övergripande syftet med samarbetet är att bidra till tillväxt, sysselsättning och ökad levnadsstandard i medlemsländerna, att bidra till sund ekonomisk utveckling både i medlemsländerna och i omvärlden samt att bidra till en expansion av världshandeln.

OECD-arbetet på upphandlingsområdet sker inom ramen för två forum som sorterar under OECD:s Public Governance Committee (PGC):

  1. OECD Public Sector Integrity Network
  2. Nätverket Leading Practitioners on Public Procurement (LPP) 

Det övergripande syftet med arbetet är att utforma rekommendationer för offentlig upphandling och att utbyta erfarenheter och goda exempel rörande offentlig upphandling från de olika medlemsländerna.

Läs gärna mer om OECD:s arbete på upphandlingsområdet

Konkurrensverket deltar framför allt i nätverket LPP och har skriftligen bidragit med erfarenheter och synpunkter vad gäller verktyg för tillsyn och ökad integritet inom offentlig upphandling. LPP sammanträder under OECD:s årliga upphandlingsvecka. Under upphandlingsveckan anordnas även workshops kring aktuella ämnen.

Relaterad information