ICN – konkurrens

ICN är ett världsomspännande nätverk för konkurrensmyndigheter och har bland annat till syfte att främja förståelsen för konkurrensfrågorna och värdet av en effektiv konkurrenspolitik.

Arbetet sker i projektform inom ramen för olika arbetsgrupper. För närvarande finns det fem aktiva arbetsgrupper: karteller, koncentrationer, missbruk, effektivitetshantering och konkurrensfrämjande åtgärder.

Utöver representanter från konkurrensmyndigheter deltar även externa rådgivare från näringslivet, konsumentorganisationer, forskare och advokater som frivilligt bidrar till ICN:s arbete. Samarbetet ger hög kvalitet i diskussionerna liksom i de skriftliga produkter som tas fram.

Agency Effectiveness Working Group

Konkurrensverket har ett särskilt ansvar för att leda arbetet inom gruppen för effektiva arbetsmetoder: Agency Effectiveness Working Group (AEWG).

Syftet med arbetsgruppen är att identifiera och utveckla metoder för att konkurrensmyndigheter ska kunna bedriva en välfungerande verksamhet. Förutom att anordna intressanta telefonkonferenser och seminarier via nätet, ansvarar Konkurrensverket, tillsammans med den kanadensiska konkurrensmyndigheten och den botswanska konkurrensmyndigheten, för att projekten som fastlagts i AEWG:s arbetsplan för 2019–2020 genomförs.

Relaterad information