Innehåll på sidan

Använda och länka till vårt material

Material från Konkurrensverkets webbplats får mångfaldigas och spridas såväl på papper som elektroniskt via webbplatser om du respekterar följande.

Så får du använda vårt material

 • Vår webbplats innehåller en del upphovsrättsligt skyddat material, bilder och texter, som inte får användas för publicering i andra sammanhang. Kontakta webbredaktionen om du har frågor kring det material du vill använda.
 • Materialet får inte utan tillstånd mångfaldigas för att säljas. Kontakta webbredaktionen och berätta hur du vill använda materialet.
 • Ange källa och datum när materialet är hämtat. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt.
 • Vid elektronisk vidareförmedling av material från Konkurrensverket rekommenderar vi länkning till vår webbplats. Då får läsaren eller besökaren alltid den senaste versionen.
 • Materialet får inte användas i sådana sammanhang att det kan missuppfattas, misstolkas eller skada Konkurrensverket.

Länkningspolicy

Om du länkar till Konkurrensverket webbplats ber vi dig att respektera följande.

 • Ange länken till Konkurrensverkets webbplats på ett neutralt sätt.
 • Konkurrensverkets logotyp får inte användas för att länka till vår webbplats eller i några andra sammanhang.
 • Använd endast så kallad hypertextlänk, det vill säga då användaren klickar på länken förflyttas hen till Konkurrensverkets webbplats.
 • Undvik så kallad ramlänkning (framelänkning). Det vill säga länka inte så att Konkurrensverkets webbplats placeras inom ramarna för en annan webbplats.
 • Använd inte så kallad inlinelänkning. Det vill säga länka inte så att information hämtas från Konkurrensverkets webbplats och placeras på en annan webbplats.
 • Länka inte i sådana sammanhang att syftet med Konkurrensverkets material förvanskas.
 • Länka inte på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att Konkurrensverkets material riskerar att missförstås.

Kontakta webbredaktionen om du har frågor kring hur du får använda materialet på Konkurrensverkets webbplats eller vår länkningspolicy.