Västerås gjorde otillåtet köp av it-drift

Pressmeddelande

När ett nytt avtal om it-drifttjänster inte fanns på plats i tid valde Västerås kommun att teckna tilläggsavtal med den tidigare leverantören utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att det var en otillåten direktupphandling och yrkar på 4,5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

– En upphandlande myndighet måste planera och organisera sina upphandlingar på ett sådant sätt att myndigheten följer lagen om offentlig upphandling. I det ligger exempelvis att ta ansvar för att omfånget och komplexiteten i ett inköp kan kräva en lång förberedelsetid, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Västerås kommun hade ett avtal om it-drifttjänster som löpte ut den sista december 2019. I juni 2019 annonserade Västerås kommun en ny upphandling av drifttjänster. Kommunen meddelade sitt tilldelningsbeslut i juni 2020. Det tidigare avtalet hade då löpt ut.

För att täcka sitt behov av löpande drifttjänster fram till dess att den pågående upphandlingen var avslutad tecknade kommunen tilläggsavtal med sin tidigare leverantör. Det skedde utan annonsering enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Konkurrensverket anser att kommunen gjorde en otillåten direktupphandling.

– Merarbete och merkostnader med anledning av ett planerat byte av it-leverantör är inte i sig rättsligt godtagbara skäl för att ändra och komplettera tidigare avtal utan en annonserad upphandling. Det är inte heller skäl för undantag från annonseringsplikten. Att merarbete, krav på övergångstid och vissa kostnader kan uppstå är något som den upphandlande myndigheten måste ta hänsyn till i sin planering av inköpet, säger Rikard Jermsten.

Konkurrensverket, som även ser allvarligt på att Västerås kommun vid upprepade tillfällen har genomfört otillåtna direktupphandlingar, vänder sig nu till Förvaltningsdomstolen i Uppsala och ansöker om att kommunen ska dömas att betala 4,5 miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, Marie.StrombergLindvall@kkv.se
Sophia Anderberg, processråd, 08-700 15 63, sophia.anderberg@kkv.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information