Uppsägning av konkurrent innebar inte missbruk av dominerande ställning

Pressmeddelande

Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, behöver inte ge konkurrenten TMResponsibility, TMR, tillgång till återvinningsstationer. Detta enligt ett beslut av Patent- och marknadsöverdomstolen som därmed gör en annan bedömning än Konkurrensverket och underrätt.

FTI och TMR samlar in förpackningar från hushåll via återvinningsstationer som FTI förfogar över. FTI  beslutade sig för att säga upp det avtal som tidigare gett TMR tillgång till FTI:s återvinningsstationer.

Konkurrensverket ansåg att FTI:s uppsägning av avtalet med TMR stred mot konkurrenslagens förbud mot missbruk av en dominerande ställning. I februari 2018 ålade Konkurrensverket därför FTI att ta tillbaka uppsägningen av nyttjanderättsavtalet. Beslutet förenades med ett vite om 20 miljoner kronor som skulle kunna dömas ut om FTI inte följde åläggandet.

Efter att FTI överklagat fastställde Patent- och marknadsdomstolen Konkurrensverkets beslut i januari 2019. FTI överklagade beslutet till Patent- och marknadsöverdomstolen som nu har gjort en annan bedömning. Domstolen har därför upphävt Konkurrensverkets beslut om att FTI skulle återkalla sin uppsägning av TMR.

– Jag kan konstatera att domstolen gör en annan bedömning än den som Konkurrensverket och även Patent- och marknadsdomstolen tidigare gjort. Vi ska nu läsa och analysera beslutet för att se vilka slutsatser som Konkurrensverket kan dra inför framtiden, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Karin Lunning.

Beslutet från Patent-och marknadsöverdomstolen kan inte överklagas.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Sara Rastner, processråd, tfn 08-700 15 66, sara.rastner@kkv.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information