Uppföljning av kycklingförvärv

Publicerad

Konkurrensverket genomför just nu en uppföljning av ett ärende på kycklingmarknaden som avslutades 2016. Uppföljningen sker genom samtal med olika marknadsaktörer. Om du har information om kycklingmarknaden som kan vara av intresse för oss är du välkommen att höra av dig med dina synpunkter.

Konkurrensverket strävar efter att bedriva en effektiv tillsynsverksamhet. I detta ingår att göra träffsäkra prioriteringar och löpande utvärdera och utveckla tillsynsverksamheten. Ett led i detta arbete är att i vissa utvalda ärenden följa upp vad som hänt på marknaden sedan Konkurrensverket avslutat sin utredning. Nytillträden, eventuella konkurser, prisutveckling och anbudslämnare i upphandlingar kan vara relevanta parametrar att studera.

Uppföljningar av ärenden kan ha väldigt olika upplägg och omfattning. I vissa fall vill Konkurrensverket snabbt få en bild och kan då välja att genomföra en mer övergripande undersökning, exempelvis genom att intervjua nyckelpersoner på den aktuella marknaden. I andra fall väljer verket att göra en mer omfattande analys där även olika marknadsdata undersöks.

Just nu genomför vi en uppföljning av mer översiktlig karaktär av ett koncentrationsärende på kycklingmarknaden. År 2015 avsåg Kronfågel att förvärva konkurrenten Lagerberg. Konkurrensverket fann att förvärvet skulle få konkurrenshämmande effekter och gick till domstol för att det skulle förbjudas. Ärendet avskrevs dock utan domstolsprövning sedan Lagerberg avbrutit transaktionen och istället förvärvats av Atria.

Nu vill Konkurrensverket skaffa sig kunskap om hur marknaden har utvecklats sedan ärendet avslutades år 2016. Uppföljningen genomförs genom att vi samtalar med ett urval av marknadsaktörer.

Om du har något att framföra som kan vara av intresse för uppföljningen är du välkommen att ringa Cecilia Maxe Aglinder eller Eva Svalfors på 08-700 16 00 (vx). Senast den 20 februari 2018 vill vi ha dina synpunkter.

Senast uppdaterad:

Relaterad information