Ragundas köp av bemanning var felaktiga

Pressmeddelande

Ragunda kommun skulle ha annonserat en upphandling av bemanningstjänster så att fler leverantörer haft möjlighet att lämna anbud. Så skedde inte, och enligt Konkurrensverket har kommunen därmed gjort en otillåten direktupphandling och krävs på 130 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

De aktuella upphandlingarna rör bemanning av socionomtjänster vid sju olika tillfällen. Enligt upphandlingsreglerna ska inköp av varor eller tjänster av samma slag, som görs under ett räkenskapsår, räknas samman. Om kontraktsvärdet då är högre än direktupphandlingsgränsen så ska upphandlingen annonseras.

– Det är viktigt att annonsera upphandlingar så att fler leverantörer får möjlighet att lämna anbud. Då ökar möjligheten att det är det bästa anbudet till det bästa priset som vinner. Dessutom minskar risken för korruption, och för affärer med olämpliga leverantörer, om anbudsförfarande används, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Härnösand med kravet att Ragunda kommun döms att betala 130 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Natacha Otte Widgren, processråd, tfn 08-700 16 55

Senast uppdaterad:

Relaterad information