Positivt med kostnadsfri rådgivning till företag i kris

Publicerad

Konkurrensverket tillstyrker förslaget att införa en nationell och kostnadsfri rådgivningstjänst som ska hjälpa små- och medelstora företag som är på väg mot ekonomisk kris. Men tjänsten får inte utformas på ett sådant sätt att den tränger ut kommersiella företag som erbjuder liknande rådgivningstjänster

Det framhåller Konkurrensverket i sitt yttrande över betänkandet En andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12).

Konkurrensverket framhåller att det ur konkurrensperspektiv är positivt att krisande, men i grunden livskraftiga företag, får rådgivning och därmed kan fortsätta sin verksamhet. Tjänsten får dock inte utformas på ett sådant sätt att den medför att närliggande marknader för rådgivningstjänster till företag drabbas av negativa effekter.

Att företag hamnar i ekonomisk kris och lämnar marknaden är en naturlig del av en effektiv konkurrens. Rådgivningen får därför inte leda till att företag som inte är livskraftiga får ett indirekt stöd för att stanna kvar på marknaden.

Konkurrensverket framhåller i yttrandet några viktiga aspekter att beakta vid utformningen av tjänsten. Bland annat att det krävs en noggrann avgränsning av den tänkta målgruppen för att inte rådgivningstjänsten ska bli allt för vid och allmän. Samt att det bör övervägas om tjänsten kan upphandlas.

Senast uppdaterad:

Relaterad information