Nytt verktyg för effektivare kartelljakt

Pressmeddelande

Konkurrensmyndigheterna i Norden får nu ett effektivt verktyg att använda i jakten på olagliga karteller och företag som missbrukar sin marknadsmakt. Ett nytt nordiskt samarbetsavtal gör det lättare för konkurrensmyndigheterna att utbyta information och hjälpa varandra vid gryningsräder.

– När fusk och olaglig konkurrens korsar nationsgränser behöver våra myndigheter kunna följa efter. Regeringens förhoppning är att samarbetsavtalet ska ge Konkurrensverket bättre verktyg att göra just det, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

– Konsumenter och laglydiga företag är de som i första hand kommer att kunna dra fördel av det nordiska samarbetsavtalet. Vi får nu större möjlighet att samarbeta och byta information över gränserna om misstänkta överträdelser av konkurrensreglerna samt vid koncentrationsprövningar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Det nya nordiska samarbetsavtalet innebär förbättrade möjligheter för konkurrensmyndigheterna att inhämta information åt varandra genom till exempel gryningsräder och att utbyta information i samband med utredningar.

– Företag arbetar allt mer över nationsgränser, och då är det viktigt att även konkurrensmyndigheter kan göra det, säger Rikard Jermsten.

Avtalet undertecknades vid ett nordiskt myndighetsmöte i Helsingfors, och bakom det står Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och Grönland. Avtalet ersätter ett tidigare samarbetsavtal som varit mer begränsat. För att avtalet ska träda ikraft krävs att det godkänns av de olika ländernas respektive parlament.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Magnus Jonson, bitr. avdelningschef, tfn 08-700 16 68
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information