Ny riskskatt kan ge bättre konkurrens

Publicerad

Konkurrensverket har inga invändningar mot förslaget att införa en riskskatt för vissa kreditinstitut.

I promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut föreslås att en ny skatt ska införas för att stärka de offentliga finanserna vid en eventuell framtida finansiell kris. Enligt förslaget blir 21 kreditinstitut skattskyldiga till riskskatten.

Kreditinstituten tillhör nio koncerner. Konkurrensverket konstaterade i rapporten Konkurrensen i Sverige 2018 att konkurrensen på den svenska bankmarknaden är bristfällig. Marknaden domineras i stor utsträckning av de stora bankerna och utmärks bland annat av trögrörliga kunder.

Konkurrensverket bedömer att den föreslagna riskskatten skulle kunna medföra bättre konkurrens eftersom den enbart träffar de större bankerna. De mindre bankerna skulle därmed kunna utgöra ett konkurrenstryck under förutsättning att de erbjuder lägre räntor på bolån och företagskrediter än de stora bankerna, och att fler kunder byter bank.

Konkurrensverket menar dock att det är viktigt att effekterna på konkurrensen på den svenska kreditmarknaden följs upp och utvärderas.

Senast uppdaterad:

Relaterad information