Nasdaq har inte missbrukat sin dominans

Publicerad

Patent- och marknadsdomstolen gör en annan bedömning än Konkurrensverket och menar att Nasdaq inte missbrukat sin dominerande ställning på marknaden.

Det framgår av en dom från domstolen. Konkurrensverket stämde Stockholmsbörsen, Nasdaq 2015 eftersom myndigheten menade att Nasdaq  missbrukade sin dominerande ställning på marknaden när de hindrade företaget Burgundy från att använda en viktig datorhall.

– Domstolen gör en annan bedömning av Nasdaqs agerande än vad Konkurrensverket gjort. Enligt domen har Nasdaq haft en dominerande ställning, men inte missbrukat den dominansen, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

– Vi ska nu läsa och analysera domen noga, säger han.

Företaget Burgundy hade gjort upp med företaget Verizon om att få  placera sitt handelssystem i direkt anslutning till handlande kunders datorer. Nasdaq använde sig då av påtryckningar för att utestänga Burgundy från den datorhall i Lunda, Stockholm, där Nasdaqs nordiska marknadsplatser och ett stort antal handlande kunders handelsutrustning var placerad. Genom att de tvingades placera sitt handelssystem i en annan datorhall fick Burgundy därmed en försvagad ställning gentemot Nasdaq.

Domen från Patent- och marknadsdomstolen kan överklagas inom tre veckor till Patent- och marknadsöverdomstolen, som är högsta instans.

Senast uppdaterad:

Relaterad information