Malmö gjorde otillåten upphandling av rekryteringstjänster

Pressmeddelande

Malmö kommun krävs på 75 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att kommunens stadskontor gjorde en otillåten direktupphandling av rekryteringstjänster. Nu tar Konkurrensverket ärendet till domstol och kräver att Malmö kommun döms att betala beloppet.

Kommunstyrelsen i Malmö har, genom stadskontoret, använt sig av fyra olika företag i samband med inköp av rekryteringstjänster 2017. Det sammanlagda värdet på avtalen var 875 500 kronor, vilket överstiger gränsen för när upphandlingar ska annonseras.

Eftersom ingen annonsering av upphandlingarna skedde och det heller inte fanns något undantag som möjliggör direktupphandling så är det, enligt Konkurrensverket, fråga om otillåten direktupphandling. Konkurrensverket ser allvarligt på sådana lagöverträdelser.

– Det är viktigt att upphandlande myndigheter är noggranna när de gör prognoser av sina behov för att undvika att de bryter mot lagen när de genomför sina inköp, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

– Otillåten direktupphandling, där annonsering inte har skett enligt reglerna, är en allvarlig överträdelse av lagen. Om reglerna följs ökar förutsättningarna för att det är den bästa affären, till det bästa priset, som görs.

Sedan tidigare ligger ett annat ärende för avgörande i domstol som rör en annan otillåten direktupphandling som Konkurrensverket anser att stadskontoret i Malmö kommun har gjort. Om Förvaltningsrätten i Malmö i det ärendet går på Konkurrensverkets linje så vill Konkurrensverket att detta ska betraktas som en försvårande omständighet i det nu aktuella fallet.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Kristoffer Sällfors, processråd, tfn 08-700 16 07

Senast uppdaterad:

Relaterad information