Malmö gjorde ny otillåten direktupphandling

Pressmeddelande

Malmö kommun krävs på 1,2 miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift då den, enligt Konkurrensverket, köpt IT-tjänster utan att följa upphandlingsreglerna.

Malmö kommun har köpt in IT-tjänster utan föregående av annonsering, vilket lagen kräver. Andra leverantörer fick därmed ingen möjlighet att lämna konkurrerande anbud.

Kommunen hävdar att det var nödvändigt att ingå avtalet avseende IT-tjänsterna, eftersom en intern omorganisation och behov av en ny leveransmodell försenade upphandlingen av ett nytt avtal. Eftersom dessa omständigheter ligger inom kommunens kontroll, anser Konkurrensverket att någon möjlighet till undantag från reglerna inte föreligger. 

– Ett viktigt inslag i vårt tillsynsarbete är att det ska leda till bättre processer och rutiner som gör att lagar och regler kan följas, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

– Det är viktigt att hushålla med skattebetalarnas pengar, och att skapa förutsättningar att göra de bästa inköpen.

Eventuella undantag, som skulle ge möjlighet att inte följa annonseringsreglerna, finns inte i detta fall, enligt Konkurrensverket. Däremot finns två försvårande skäl. Det handlar om att Malmö tidigare har gjort direktupphandlingar utan annonsering, och att den nu aktuella affären saknar en bortre gräns för hur länge avtalet kan löpa.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Malmö med kravet att domstolen dömer kommunen att betala 1,2 miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare,tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59
Läs hela beslutet på www.konkurrensverket.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information