Kriminalvården gjorde felaktig upphandling av provstickor

Pressmeddelande

Kriminalvården bröt mot upphandlingsreglerna när myndigheten köpte in urinprovstickor. Konkurrensverket yrkar nu att Kriminalvården ska betala 230 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Kriminalvården har sedan 1990-talet använt urinprovstickor för att kontrollera om det förekommer narkotika i urin. Myndigheten saknar en gemensam policy för när provstickor ska användas och de delar av verksamheten som har ansett sig vara i behov av provstickor har gjort inköp på egen hand, direkt till sin verksamhet.

I början av 2019 uppmärksammade Kriminalvårdens inköpsenhet att provstickorna hade direktupphandlats och i mars 2020 fattade Kriminalvården beslut om att genomföra en central upphandling av testmateriel. Någon central upphandling har ännu inte annonserats och verksamheten har fortsatt att direktupphandla provstickor även under 2020.

Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift riktar sig mot en beställning av urinprovstickor som genomfördes i december 2019. Avtalets värde uppgår till drygt 2,9 miljoner kronor. Enligt Konkurrensverket är beställningen en otillåten direktupphandling.

– Otillåtna direktupphandlingar sätter konkurrensen ur spel och riskerar därmed att medföra dyrare inköp. Det är viktigt att inte låta interna diskussioner om ett inköps upplägg stå i vägen för en korrekt genomförd upphandling, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Linköping och yrkar att Kriminalvården döms att betala 230 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, tfn 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se
Anna Görgård, processråd, tfn 08-700 16 67, anna.gorgard@kkv.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information