Köp av Attefallshus var otillåten direktupphandling

Pressmeddelande

Det var en överträdelse av upphandlingsreglerna när kommunala Östersundshem köpte ett stort antal Attefallshus förra vintern. Konkurrensverket slår nu fast att det var frågan om en otillåten direktupphandling, och kräver att bostadsföretaget ska betala fem miljoner kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift.

Det kommunala fastighetsbolaget Östersundshem 2 AB ingick i februari 2016, genom en direktupphandling, ett avtal om köp av 100 så kallade Attefallshus med en option att köpa ytterligare 50 hus. Optionen kunde utnyttjas fram till och med den 30 juni 2017. Avtalet är värt drygt 80 miljoner kronor.

– Om varor eller tjänster köps in enligt reglerna, efter annonsering och konkurrensutsättning, ökar förutsättningarna för att det blir den bästa möjliga affären för skattebetalarna, säger Konkurrensverkets tf. generaldirektör Karin Lunning.

Under det sista halvåret 2015 översteg antalet asylsökande som kom till Sverige väsentligt de tidigare beräkningarna. Situationen var sådan att det under vissa omständigheter var tillåtet att göra direktupphandlingar med hänvisning till ”synnerlig brådska”, ett undantag i upphandlingsreglerna. Även med hänsyn till det undantaget bedömer Konkurrensverket att Östersundshem inte har haft synnerlig brådska att ingå det aktuella avtalet med leverantören utan annonsering.

Avsikten med avtalet var bland annat att lösa bostadsbristen för nyanlända, det vill säga personer med uppehållstillstånd, och studenter i Östersunds kommun. Dessa behov var dock kända sedan tidigare och därför inte brådskande. Varken antalet hus (sammantaget 150), eller optionens längd, kan anses ha varit absolut nödvändiga.

Östersundshem har alltså inte begränsat sig till att enbart köpa för det omedelbara behovet. Konkurrensverket bedömer mot denna bakgrund att det inte var absolut nödvändigt att utforma avtalet på det sätt som gjordes. Detta innebär att Östersundshem inte kunde använda undantaget för synnerlig brådska när bolaget ingick avtalet. Avtalet är därför en otillåten direktupphandling.

– Det är endast i vissa undantagsfall det är möjligt att hänvisa till så kallad synnerlig brådska och därmed gå förbi upphandlingsreglerna, säger Karin Lunning.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Härnösand med kravet att Östersundshem döms att betala fem miljoner kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Kristoffer Sällfors, processråd, tfn 076-542 16 07
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information