Konkurrensverket tillstyrker förslag avseende standardisering inom byggsektorn

Publicerad

Konkurrensverket har yttrat sig över delbetänkandet Nystart för byggstandardisering genom stärkt samverkan från Kommittén för modernare byggregler.

Konkurrensverket tillstyrker utredningens förslag för förbättrad samverkan i arbetet med byggstandarder och delar bedömningen att statens ekonomiska bidrag till standardiseringsorganisationer bör förenas med så kallade riktlinjebrev.

Konkurrensverket har tidigare framhållit att byggstandarder är viktigt för en förbättrad konkurrens i byggbranschen och belyser vikten av uppmärksamhet åt olika standarders innehåll och möjligheterna att modernisera regelverket.

Senast uppdaterad:

Relaterad information