Konkurrensverket skriver av klagomål mot Svenska Spel

Publicerad

Konkurrensverket har efter ett klagomål från Branschföreningen för onlinespel (BOS) utrett AB Svenska Spels agerande på den nyligen omreglerade marknaden för speltjänster. Utredningen är nu avslutad och ärendet avskrivet.

Enligt BOS har Svenska Spel en dominerande ställning på lotterimarknaden, där de har licens förbehållen staten.

Konkurrensverkets utredning har framför allt gällt frågor kopplade till Svenska Spels användning av sitt huvudvarumärke på den konkurrensutsatta marknaden för kommersiellt onlinespel och vadhållning. Klagomålet gällde även hänvisningar från Svenska Spels webbplats och mobilapplikation. Svenska Spel har dock tagit bort de ifrågasatta länkarna under ärendets gång.

Utredningen visar att Svenska Spel har ett starkt varumärke jämfört med övriga aktörer inom spelbranschen. Svenska Spel har licens förbehållen staten och en stark ställning inom området för lotterier, men är också en viktig aktör inom delar av det konkurrensutsatta området för kommersiellt onlinespel och vadhållning. Därtill belastar kostnader för investeringar i huvudvarumärket till stor del området med licens förbehållen staten till förmån för det konkurrensutsatta området.

Samtidigt visar Konkurrensverkets utredning att varumärken inte är avgörande för kundernas val av spelbolag. Inom spelbranschen finns det också flera stora internationella aktörer med kända varumärken som marknadsförts gentemot svenska spelare under en längre tid. Det totala antalet aktörer med licens för vadhållning och/eller kommersiellt onlinespel är betydande och inträdeshindren är begränsade. Rådande marknadsförhållanden minskar således risken för att konkurrensen skadas. Med anledning av detta finner Konkurrensverket inte skäl att prioritera en fortsatt utredning.

Konkurrensverket ser att det i kommande uppföljningar av konkurrensneutraliteten i omregleringen finns skäl att granska användningen av gemensamma resurser inom Svenska Spel såsom varumärke och hur sådana gemensamma resurser prissätts utifrån kostnad och marknadsvärde.

Senast uppdaterad:

Relaterad information