Konkurrensverket avstyrker förslag om onödigt förtydligande i LOU

Publicerad

I ett yttrande över ställningstaganden i betänkandet av utredningen om fjärrundervisning och undervisning på entreprenad (SOU 2017:44), avstyrker Konkurrensverket förslaget om förtydligande i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Av remissyttrandet till regeringen framgår det att det inte finns behov av förtydligande i LOU, då det enligt Konkurrensverket inte råder oklarhet om icke-ekonomiska tjänster omfattas av upphandlingsregelverket eller inte.

Konkurrensverket betonar vikten av att se till vilka verksamheter som är att betrakta som icke-ekonomiska och framhåller att det inte kan anses klarlagt att samtliga aktuella verksamheter är det. Relevant praxis är mycket begränsad och försiktighetsprincipen talar för att upphandla på sedvanligt sätt, menar Konkurrensverket.

Senast uppdaterad:

Relaterad information