Konkurrensverket avslutar utredning

Publicerad

Konkurrensverket har utrett ett ärende om påstådd konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet avseende tvätteritjänster. Utredningen har inte gett några tydliga indikationer på att den anmälda verksamheten påverkar konkurrensen på ett negativt sätt och Konkurrensverket finner därför inte anledning att prioritera ytterligare utredning. Utredningen är nu avslutad och ärendet avskrivet.

Konkurrensverket inledde hösten 2017 en utredning om en eventuell överträdelse av konkurrensreglerna. Bakgrunden är ett klagomål från Textilia riktat mot Västra Götalandsregionens säljverksamhet genom Tvätteriet Alingsås.

Konkurrensverket bedömer i varje enskilt fall om den fråga som anmälts ska granskas närmare. Detta sker med utgångspunkt från Konkurrensverkets prioriteringspolicy. I prioriteringen vägs förfarandets förmåga att skada konkurrensen och konsumenterna in.

Mot bakgrund av vad som framkommit under utredningen anser Konkurrensverket att det saknas skäl att prioritera ärendet vidare och skriver därför av ärendet från vidare handläggning.

Konkurrensverkets beslut att inte utreda saken vidare innebär inte ett ställningstagande till om förfarandet strider mot konkurrensreglerna.

Senast uppdaterad:

Relaterad information