Konkurrensverket avslutar ett ärende om misstänkt otillåtet samarbete mellan byggvaruhus

Publicerad

I samband med en pågående utredning om misstänkt prissamverkan på marknaden för sanitetsporslin fick Konkurrensverket indikationer på ytterligare misstänkt samarbete. Därför gjordes en andra oanmäld inspektion, så kallad gryningsräd, hos två bygghandlare. Misstankarna rörde eventuellt samarbete kring kampanjer som skulle kunna strida mot konkurrenslagen.

Misstanken var att företagens agerande kunde begränsa konkurrensen, vilket skulle kunna leda till höjda konsumentpriser och försämrat produktutbud. Konkurrensverket har nu granskat intern korrespondens och haft förhör med företrädare för de båda företagen.

Utredningen visar att kontakterna avsett ett mindre antal enskilda marknadsföringsåtgärder i form av lokal skyltning. Enligt Konkurrensverket saknas stöd för att dessa kontakter utgjort en otillåten samordning av kundkampanjer avseende priser och rabatter. Därmed finns inte längre skäl att fortsätta utreda ärendet. Konkurrensverket avslutar nu utredningen.

Konkurrensverkets utredning som rör eventuellt otillåtet samarbete om sanitetsporslin (dnr 339/2015) fortsätter, och arbetet går enligt plan.

Relaterad information