Klargörande från EU-domstolen i frågan om SJ ska följa upphandlingsreglerna

Pressmeddelande

Upphandlingsreglerna omfattar tillhandahållande av transporttjänster till allmänheten på järnväg. Det slår EU-domstolen fast i ett förhandsavgörande till Högsta förvaltningsdomstolen i ett mål som Konkurrensverket driver mot SJ.

– Det är ett välkommet besked från EU-domstolen. Domstolen gör samma bedömning som Konkurrensverket vilket innebär att SJ ska följa upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Detta är första gången en svensk domstol har begärt förhandsavgörande i ett mål som gäller upphandlingsreglerna.

När SJ under 2012 upphandlade städtjänster så följdes inte upphandlingsreglerna, enligt Konkurrensverket. Därför vände sig Konkurrensverket till Förvaltningsrätten i Stockholm och begärde att SJ skulle dömas att betala böter/upphandlingsskadeavgift på sammanlagt 8,5 miljoner kronor. Ärendet har överklagats och ligger nu hos Högsta förvaltningsdomstolen, som i sin tur begärde in ett förhandsavgörande från EU-domstolen i Luxemburg.

Svenska domstolar kan begära förhandsavgörande från EU-domstolen i mål som rör upphandling.

– Svenska domstolar kan för min del gärna oftare än hittills vända sig till EU-domstolen för att få förhandsavgörande. Då får vi tydliga besked om hur reglerna ska tolkas. Det ger upphandlare och leverantörer värdefull vägledning i viktiga frågor, säger Rikard Jermsten.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Kristoffer Sällfors, processråd, tfn 08-700 16 07

Senast uppdaterad:

Relaterad information