Kalix har gjort otillåten direktupphandling av drift av golfbana

Pressmeddelande

Kalix kommun har genomfört en otillåten direktupphandling av driften av en golfbana. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen döms att betala 400 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Kalix kommun tilldelade en tjänstekoncession rörande driften av en golfbana utan att först konkurrensutsätta upphandlingen med en öppen annonsering.

– Precis som vid inköp av andra varor och tjänster ska koncessioner annonseras och konkurrensutsättas innan avtal ingås, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Koncessionens totala värde beräknas till 5 900 000 kronor. Det överskrider gränsen för när det är möjligt att ingå avtal utan föregående annonsering. Enligt Konkurrensverket är det därmed fråga om en otillåten direktupphandling.

Nu vänder sig Konkurrensverket till Förvaltningsrätten i Luleå och yrkar att Kalix kommun döms att betala 400 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

En koncession är ett kontrakt mellan en upphandlande myndighet och en koncessionshavare, till exempel en leverantör av tjänster. Den leverantör som innehar koncessionen har rätt till ersättning helt eller delvis från sina kunder i stället för den upphandlande myndigheten. Hur koncessioner ska upphandlas regleras i lagen om upphandling av koncessioner, LUK.

För ytterligare information, kontakta:
Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se
Maria Andersson Müller, processråd, 08-700 15 65, maria.andersonmuller@kkv.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information