Genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling har ökat visar ny statistik

Publicerad

I dag publicerar Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten sin årliga statistikrapport med siffror och fakta som beskriver de offentliga upphandlingarna. Av rapporten framgår bland annat att det genomsnittliga antalet anbudsgivare har stigit från 4,1 år 2017 till 4,5 år 2019.

Den offentliga sektorn är en stor marknad för företag i Sverige. Varje år görs upphandlingspliktiga inköp för knappt 800 miljarder kronor, vilket motsvarar närmare en femtedel av BNP. Offentliga upphandlingar bidrar till ekonomisk tillväxt genom de upphandlade tjänster som utförs runt om i Sverige.

Årets rapport från Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten är en sammanställning av upphandlingsstatistik för 2019. Rapporten visar bland annat att det genomsnittliga antalet anbudsgivare har stigit från 4,1 år 2017 till 4,5 år 2019.

Andelen upphandlingar med enbart ett anbud är fortfarande kvar på 18 procent. Flera faktorer kan påverka konkurrensen i en upphandling, bland annat hur den aktuella marknaden ser ut. Kunskap om marknaden är därmed en viktig faktor för att fler aktörer ska vilja och kunna lämna anbud.

Många aktörer har behov av relevant och tillgänglig statistik på upphandlingsområdet för att kunna följa hur den offentliga upphandlingen ser ut och fungerar. Den årliga statistikrapport som Konkurrensverket publicerar tillsammans med Upphandlingsmyndigheten ger myndigheternas gemensamma bild av den offentliga upphandlingen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information