Forskningsrapport: Prisjämförelsesajter skärper konkurrensen inom e-handeln

Publicerad

Ett ökat användande av prisjämförelsesajter har medfört ökad pristransparens och hårdnande konkurrens på e-handelsmarknader.

Professor Niklas Rudholm har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, tittat närmare på hur prisjämförelsesajterna påverkar prissättningen på internet. Doktorand Charlie Lindgren är medförfattare till uppdragsforskningrapporten "Prisspridning på e-handelsmarknader med låga sökkostnader".

Senast uppdaterad:

Relaterad information