Forskningsrapport om allmänhetens syn på kartellbrott

Publicerad

Effektiviteten i arbetet mot konkurrensbegränsande samarbeten och karteller beror i hög grad på hur allmänheten ser på brott mot regelverken. Om regelöverträdelser är socialt stigmatiserade minskar människors benägenhet att begå dem, likaså om allmänheten känner till de negativa effekterna dessa överträdelser har för konkurrensens mellan företag, höjda priser och för samhällsekonomin i stort.

Det framgår av en uppdragsforskningsrapport som universitetslektorerna Tage Alalehto och Daniel Larsson har genomfört på uppdrag av Konkurrensverket. Forskarna har fått i uppdrag att undersöka hur allmänheten ser på vad som är rätt och fel ur ett legalt och ett moraliskt perspektiv när det gäller ekonomisk brottslighet i allmänhet och överträdelser av kartellreglerna i synnerhet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information