EU:s konkurrensregler om vertikala avtal utvärderas

Publicerad

EU-kommissionen hämtar just nu in synpunkter på konkurrensreglerna för vertikala avtal. Alla intressenter har nu tillfälle att delta i ett samråd som är öppet fram till 27 maj 2019.

Gruppundantagsförordningen för vertikala avtal ger undantag från de allmänna konkurrensreglerna för vissa avtal rörande distribution och förmedling av varor och tjänster. Kommissionen har också tagit fram riktlinjer för hur gruppundantagsförordningen ska tolkas och hur konkurrensreglerna ska tillämpas på vertikala avtal.

Förordningen och riktlinjerna upphör att gälla den 31 maj 2022. Kommissionen vill nu ta reda på om de fortfarande är effektiva, ändamålsenliga och relevanta och stämmer överens med annan EU-lagstiftning. Efter utvärderingen kommer kommissionen att besluta om förordningen och riktlinjerna ska förlängas, ändras eller löpa ut.

Läs mer om samrådet och svara på kommissionens enkät
 
Konkurrensverket kommer att delta i kommissionens översyn av regelverket för vertikala avtal. Vill du lämna synpunkter till oss om hur din organisation påverkas av reglerna, kan du skicka dem per e-post senast den 18 mars till VBER@kkv.se. Observera att din e-post blir en allmän handling.

Senast uppdaterad:

Relaterad information