Domstolsbesked om konkurrensklausuler

Pressmeddelande

Under hur lång tid får företag avtala om att säljaren inte ska konkurrera med köparen efter ett företagsförvärv? Det har varit en avgörande fråga i ett ärende som Konkurrensverket drivit mot företag i flyttbranschen.

De aktuella avtalen innebar att säljaren inte skulle konkurrera med köparen under fem år.

Nu har Patent- och marknadsöverdomstolen, som är högsta instans, meddelat sin dom.

Patent- och marknadsöverdomstolen har i likhet med Stockholms tingsrätt funnit att konkurrensklausulerna i det här fallet inte utgör en överträdelse. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen har ingen av de aktuella konkurrensklausulerna haft till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen.

Domen ger vägledning om hur man ska se på konkurrensklausuler i samband med företagsförvärv.

Domen från Patent- och marknadsöverdomstolen kan inte överklagas.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Magnus Jonson, biträdande chefsjurist, tfn 08-700 16 68

Senast uppdaterad:

Relaterad information