Digitala marknadsplatser under lupp

Publicerad

Makten över kunddata, och hur ett företag samtidigt kan vara kund och konkurrent till en digital plattform. Det är två frågor som Konkurrensverket nu tänker fokusera på i den pågående sektorsundersökningen av digitala plattformar.

Sedan i höstas genomför Konkurrensverket en undersökning av eventuella konkurrensproblem på digitala plattformsmarknader. Från att undersökningen inleddes med ett brett angreppssätt har två frågeställningar nu satts i fokus för det fortsatta utredningsarbetet.

Den ena frågeställningen rör makten över kunddata. Det handlar om de företag som använder sig av digitala marknadsplatser och som vill veta mer hur data om kunderna används.

Den andrafrågeställningen som utredningen nu ska fokusera på är så kallat hävstångsbeteende hos digitala plattformar. Det kan till exempel handla om att en digital marknadsplats använder data för styra kunder till sin egen marknadsplats, eller villkora användandet av marknadsplatsen på olika sätt.

Konkurrensverkets undersökning fortsätter med ytterligare informationshämtning och analys. Senare i år beräknas en slutlig rapport publiceras.

Senast uppdaterad:

Relaterad information