Dalarna och Gotland upphandlade ambulansflyg felaktigt

Pressmeddelande

Landstinget Dalarna och Region Gotland krävs på böter/upphandlingsskadeavgift för att ha gjort otillåtna direktupphandlingar av ambulansflyget. Upphandlingarna annonserades inte enligt upphandlingsreglerna, menar Konkurrensverket.

Landstinget Dalarna och Region Gotland stod utan avtal för ambulansflyg 2017. Ett nationellt samarbete om att tillgodose behovet av ambulanstransporter med flygplan hade dragit ut på tiden och Gotland och Dalarna hade inte sett till att lösa behovet genom en annonserad upphandling i väntan på en gemensam lösning. De direktupphandlade då tjänster för omkring 3,16 respektive 5,2 miljoner kronor. I båda fallen överskreds beloppsgränsen för när direktupphandling kan vara tillåtet.

Behovet av tjänsterna har inte uppkommit plötsligt, och några andra förmildrande omständigheter har Konkurrensverket heller inte sett i samband med sin utredning.

– Otillåten direktupphandling utan annonsering är en lagöverträdelse vi ser allvarligt på. Att hamna i ett avtalslöst tillstånd är aldrig bra, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

– När upphandlande myndigheter samarbetar för att upphandla gemensamt har varje upphandlande myndighet fortfarande ett eget ansvar att se till att upphandlingslagstiftningen följs. Varje upphandlande myndighet ansvarar för att se till att ha ett korrekt upphandlat avtal i väntan på att samarbetet kan tillgodose detta.

Konkurrensverket vänder sig nu till förvaltningsdomstolarna i Falun och Stockholm och kräver att  landstinget Dalarna ska betala 375 000 kronor, och att Region Gotland ska betala 230 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Sophia Anderberg, processråd, tfn 08-700 15 63

Senast uppdaterad:

Relaterad information