Bestämmelser om offentlig säljverksamhet har gett resultat men utmaningar kvarstår

Pressmeddelande

En förbättrad konkurrenssituation mellan kommunala verksamheter och privata företag. Det upplever företag sedan bestämmelserna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet infördes i konkurrenslagen för tio år sedan. Men förbättringstakten har avtagit och det finns fortfarande risk för konfliktytor när offentliga aktörer agerar på konkurrensutsatta marknader.

Det framgår av en uppföljning som Konkurrensverket har gjort med anledning av att det i år är tio år sedan bestämmelserna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) infördes.

Undersökningen visar att det är vanligast att företag upplever kommuners säljverksamhet som problematisk, snarare än de verksamheter som bedrivs av staten eller regionerna. Det är framför allt företag i städer och tätorter som upplever problem med konkurrens från kommunal verksamhet. Låga priser ses som det största konkurrensproblemet och problemen förekommer i många branscher.

– Konkurrensverket ingriper när problem har identifierats, men det allra bästa är förstås att hindra att konkurrensproblemen uppstår. Många kommuner jobbar i dag aktivt med förebyggande arbete men vi ser gärna att fler gör mer, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket har tagit fram ett antal rekommendationer för hur ett förebyggande arbete kan läggas upp. Dit hör bland annat utbildningsinsatser, inventering av säljverksamhet, dokumentation och dialog.

– Genom att hålla frågan om konkurrensneutralitet levande i kommunerna ökar förutsättningarna för att konkurrensen ska fungera på ett bra sätt, säger Rikard Jermsten.

För ytterligare information, kontakta:
Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 08-700 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se
Siri Dunér, projektledare, 08-700 16 66, siri.duner@kkv.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information