Beslut om ny utvärdering av konkurrensen på marknaden för onlinebokning av hotell

Publicerad

Utvecklingen av konkurrensen på marknaden för onlinebokning av hotellrum kommer även fortsättningsvis att följas och utvärderas av konkurrensmyndigheterna inom European Competition Network (ECN).

Konkurrensverket har under 2016, tillsammans med nio andra konkurrensmyndigheter, deltagit i en uppföljning av effekterna av olika utredningar inom EU på marknaden för onlinebokning av hotellrum.

Resultaten av uppföljningen visar att de beslut som europeiska konkurrensmyndigheter har fattat i utredningar av marknaden – dels att låta större onlineplattformar ha kvar så kallad snäv prisparitet, och dels att helt förbjuda onlineresebyråer att använda prisparitetsklausuler - har varit steg i rätt riktning för bättre konkurrens mellan onlineresebyråer. Resultaten kommer inom kort att publiceras i en rapport.

Den 17 februari 2017 träffades generaldirektörer för konkurrensmyndigheterna i European Competition Network (ECN) för att diskutera resultaten av uppföljningen, och den fortsatta utvecklingen av utredningar inom onlinebokning för hotellrum.

I syfte att ge marknaden mer tid att anpassa sig till de förändringar som de tidigare utredningarna gett upphov till, beslutades vid mötet att fortsatt följa utvecklingen för att vid senare tillfälle återigen utvärdera konkurrensen inom onlinebokning av hotellrum. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information