Gör det lättare att byta bank

Ambitionsnivån måste höjas och åtgärder vidtas för att uppnå en effektiv konkurrens på marknaden för finansiella tjänster till nytta för konsumenterna.

Regeringen föreslår ökad konkurrens på betal-TV-marknaden

Idag har regeringen presenterat propositionen ”TV tillgänglig för alla - Tillstånd för digital marksänd TV”.

Konkurrensverket avskriver anmälan mot Ekforsbolagen (Ekfors Kraft AB)

Konkurrensverket har i ärendet om påstått missbruk av dominerande ställning – avstängning av nät för elleverans dnr 482/2007 beslutat avskriva det från vidare handläggning.

Exklusiva avtal på marknaden för evenemangsbiljetter

Konkurrensverket har efter ett klagomål utrett om de exklusivitetsvillkor som Ticnet tillämpar i sina villkor med evenemangsarrangörer står i strid med konkurrensreglerna.

Konkurrensverket avvisar strängare regler för att sälja naturläkemedel

I ett yttrande till regeringen avvisar vi förslag från en statlig utredning om att skärpa kraven på butiker som säljer receptfria naturläkemedel. Berörda företag kan få en onödigt stor regelbörda och drabbas av för höga...

Offentliga upphandlingar kan bli effektivare

Att NOU:s verksamhet inordnas i Konkurrensverket skapar möjligheter för en effektivare tillsyn av den offentliga upphandlingen.

Sälj radiofrekvenser på auktion

Konkurrensverket har yttrat sig till regeringen över en rapport av Post- och telestyrelsen om användande av radiofrekvenser.

Rekordböter för hisskartell

Ett antal företag i hissbranschen har ålagts att betala rekordhöga böter för karteller i flera EU-länder. Europeiska kommissionen har beslutat att de tillsammans ska betala böter på 990 miljoner euro, motsvarande 9 miljarder...