Skicka faktura till Konkurrensverket

Inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en ny standard (PEPPOL BIS BILLING).

Svefaktura via PEPPOL

Adress i PEPPOL: 0007: 2021004342

Mer information om Peppol och hur ni skaffar ett eget Peppol-ID
finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats.

Svefaktura med transportprofil Bas

Tekniska uppgifter för att skicka Svefaktura till Konkurrensverket via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
Vår Partsidentitet: 2021004342 (vårt organisationsnummer)
Transportmetod: Protokoll – SFTI Transportprofil BAS
Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1199

Svefaktura via vissa operatörer

Om ni använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss.

  • Inexchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter. Uppge då vår partsidentitet och tekniska mottagningsadress.

Vår Partsidentitet: 2021004342 (vårt organisationsnummer)
Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1199

Leverantörsportal

Saknar ni teknisk lösning för att kunna skicka e-faktura kan ni kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att själva manuellt registrera er faktura. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på ADM_EK@kkv.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Pappersfaktura

Vi ser helst att du skickar fakturan i elektroniskt format. Om du har ett avtal som tecknats före 1:a april 2019 med oss och som inte ställer krav på e-faktura så kan pappersfakturor även fortsättningsvis användas. Vår faktureringsadress är:

Konkurrensverket
FE 219
838 73 FRÖSÖN

Relaterad information

Senast uppdaterad: