Innehåll på sidan

Publicerad 29 december 2022

Upphandling, Analys i korthet, 2022:1

Upphandlande myndigheters informationsansvar i valfrihetssystem

Under 2022 har Konkurrensverket genomfört en granskning av upphandlande myndigheters informationsansvar enligt lagen om valfrihetssystem. Resultatet har sammanställts i en analys i korthet.

Syftet med granskningen har varit att verka för att tillämpningen av lagen blir korrekt och att sprida kunskap om upphandlande myndigheters ansvar att informera om de valbara leverantörerna i valfrihetssystemet.

I den här analysen redogör vi för informationsansvaret enligt LOV, relevant nationalekonomisk forskning på området och Konkurrensverkets granskning. Analysen är avsedd att sammanställa resultatet av Konkurrensverkets granskning, relevant reglering och forskning för att öka kunskapen om varför det är viktigt att informera om leverantörerna i ett valfrihetssystem.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 14

Ladda ner rapport
658,33 Kb