Innehåll på sidan

Publicerad 22 maj 2012

Upphandling, Rapportserie, 2012:4

Tjänstekoncessioner. När, var, hur?

Den här rapporten riktar sig i första hand till upphandlande myndigheter och enheter samt leverantörer som kommer i kontakt med tjänstekoncessioner och som vill skaffa sig ökade kunskaper på området.

Tjänstekoncessioner är undantagna från upphandlingslagstiftningen och det är därför viktigt att upphandlande myndigheter och enheter är medvetna om när ett kontrakt utgör en tjänstekoncession. Rapporten redovisar även en sammanfattning av de tillsynsbeslut som Konkurrensverket har fattat avseende tilldelning av tjänstekoncessioner.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 86

Ladda ner rapport
1,10 MB