Innehåll på sidan

Publicerad 5 maj 2017

Upphandling, Rapportserie, 2017:6

Tillsyn av efterannonsering

Att efterannonsera ett tilldelat kontrakt eller ett ingånget ramavtal över tröskelvärdet är ett krav i upphandlingslagstiftningen. Ändå är det många svenska upphandlande myndigheter som låter bli att efterannonsera. Det leder till bristfällig statistik och minskad transparens av det offentligas affärer.

Vi har låtit svenska upphandlande myndigheter redogöra för orsakerna till att de ibland brustit i att följa reglerna om efterannonsering. I denna rapport har vi sammanställt dessa orsaker. Vi har även lagt till våra egna slutsatser och reflektioner av de orsaker som framkommit samt lämnar förslag på vilka vidare åtgärder som kan vidtas för att säkerställa att reglerna om efterannonsering följs.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 32

Ladda ner rapport
349,23 Kb