Innehåll på sidan

Publicerad 27 januari 2021

Upphandling, Rapportserie, 2020:5

Statistik om offentlig upphandling 2020

Rapporten Statistik om offentlig upphandling 2020 ger en aktuell bild av den offentliga upphandlingen i Sverige.

Rapporten är en årlig publikation som redovisar den senast tillgängliga statistiken om offentlig upphandling och närliggande områden. Rapporten innehåller i år även fördjupad statistik om avfallstjänster. Rapporten publiceras gemensamt av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 216

Ladda ner rapport
11,65 MB