Innehåll på sidan

Publicerad 15 november 2017

Upphandling, Rapportserie, 2017:11

Statistik om offentlig upphandling 2017

Rapporten ger en aktuell bild av den offentliga upphandlingen i Sverige och redovisar den senast tillgängliga statistiken om offentlig upphandling och närliggande områden.

Rapporten publiceras gemensamt av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Både Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket har uppgifter som berör statistiken om offentlig upphandling och myndigheterna har ett nära samarbete på området.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 212

Ladda ner rapport
2,17 MB