Innehåll på sidan

Publicerad 21 juni 2017

Konkurrens, Övriga rapporter,

Rapport till Europeiska kommissionen. Det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, juni 2017

Konkurrensverket har i uppdrag att till Europeiska kommissionen, två gånger per år, rapportera om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

I rapport nummer ett för 2017 redogör Konkurrensverket bland annat för situationen när det gäller Systembolagets reviderade prismodell som infördes den 1 mars i år. Konkurrensverket redovisar även statistik från Systembolaget och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) över försäljningen av alkoholdrycker år 2016.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 36

Ladda ner rapport
1,58 Mb