Innehåll på sidan

Publicerad 10 april 2015

Upphandling, Uppdragsforskning, 2015:3

Public Procurement Thresholds and Data in Sweden

Giancarlo Spagnolo har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, studerat upphandlingar med värden strax under tröskelvärdena. Framförallt studeras fenomenet "sammanbuntning" vilket innebär onormalt stora koncentrationer av upphandlingar med värden strax under tröskelvärdena. Studien fokuserar även på frågan om tillgängligheten till svensk upphandlingsstatistik. Medförfattare är Roman Bobilev, Andrea Guglielmo samt Elena Paltseva.

Rapporten visar, enligt författarna, att upphandlande myndigheter ibland anpassar upphandlingarnas storlek så att de omfattas av de enklare reglerna under tröskelvärdena. Rapporten framhåller även att den svenska statistiken om offentliga upphandlingar har brister som begränsar möjligheterna till analyser och att det finns utrymme för förbättringar i detta avseende.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 85

Ladda ner rapport
3,18 Mb