Innehåll på sidan

Publicerad 17 mars 2017

Konkurrens, Rapportserie, 2017:3

Prisutveckling på receptfria läkemedel sedan omregleringen

I denna rapport analyserar Konkurrensverket hur priserna på receptfria läkemedel på apotek har påverkats sedan omregleringen av apoteksmarknaden genom den ökande konkurrensen från nya försäljningskanaler. Särskilt fokus ligger på storsäljande produkter inom kategorierna värk och feber, förkylning, allergiska symptom, magbesvär och rökavvänjning.

I urvalet ingår de receptfria läkemedel som har störst omsättning mätt i antalet försålda förpackningar inom kategorierna värk & feber, förkylning, allergiska symtom, magbesvär, ögonbesvär och rökavvänjning. Omsättningen på dessa produkter låg på knappt 1,2 miljarder kronor år 2015, vilket motsvarar en fjärdedel av marknaden för receptfria läkemedel. Jämförelsen avser prisutvecklingen över tid på de utvalda produkterna sedan omregleringen av apoteksmarknaden 2009 fram till 1 juli 2016.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 52

Ladda ner rapport
1,24 MB