Innehåll på sidan

Publicerad 28 juni 2017

Konkurrens, Rapportserie, 2017:9

Prismodeller och prispress på läkemedelsmarknaden

Den svenska läkemedelsmarknaden uppgick under 2016 till mer än 40 miljarder kronor, varav 80 procent var offentligt finansierat, framför allt av landstingen.

Marknaden för läkemedel kan delas upp i flera olika delmarknader, med olika regelverk och olika förutsättningar för konkurrens. I den här rapporten analyserar vi vilka förutsättningar för konkurrens som finns på de olika delmarknaderna och jämför Sveriges prisnivåer med andra länder.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 54

Ladda ner rapport
793,71 Kb