Innehåll på sidan

Publicerad 18 juni 2018

Konkurrens, Övriga rapporter,

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, juni 2018

Konkurrensverket har i uppdrag att till Europeiska kommissionen, två gånger per år, rapportera om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

I rapport nummer ett för 2018 redogör Konkurrensverket bland annat för situationen avseende Systembolagets pågående översyn av sortimentsmodellen. Konkurrensverket kommenterar även läget när det gäller frågan om gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Avslutningsvis presenteras statistik från Systembolaget och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) över försäljningen och konsumtionen av alkoholdrycker under 2017.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 36

Ladda ner rapport
1,85 Mb