Innehåll på sidan

Publicerad 4 juli 2013

Konkurrens, Upphandling, Rapportserie, 2013:6

Osund konkurrens i offentlig upphandling - om lagöverträdelser som konkurrensmedel

Konkurrensverket har undersökt problem med tillämpningen av upphandlingsreglerna när leverantörer använder olika former av lagöverträdelser som konkurrensmedel.

Detta gäller främst företeelser som svartarbete, korruption och anbudskarteller. I rapporten beskriver vi hur upphandlande myndigheterna kan motverka osund konkurrens med hjälp av upphandlingsreglerna, bland annat bestämmelserna om uteslutning av leverantörer samt förkastande av onormalt låga anbud. Målet för åtgärder mot osund konkurrens är att uppnå konkurrens på lika villkor, väl fungerande marknader och ytterst att vi ska få största möjliga samhällsnytta för våra skattemedel.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 172

Ladda ner rapport
1,88 MB