Innehåll på sidan

Publicerad 11 september 2014

Upphandling, Uppdragsforskning, 2014:5

Offentlig upphandling och innovation

Charles Edquist vid CIRCLE, Lunds universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, analyserat hur offentlig upphandling kan vara en drivkraft för innovation.

Effektiva innovationssystem och innovationer är en viktig del för att bibehålla Sveriges konkurrenskraft. Innovation är avgörande för den långsiktiga produktivitetsutvecklingen och därmed för tillväxt och framtida välstånd. Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige uppskattas till minst 600 miljarder kronor per år, och ifall en del av detta kan omvandlas till innovationsupphandling skulle det bli ett kraftfullt innovationspolitiskt instrument.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 72

Ladda ner rapport
1,44 Mb