Innehåll på sidan

Publicerad 27 mars 2018

Upphandling, Uppdragsforskning, 2018:3

Offentlig upphandling, kvalificering och ekonomisk ställning

Docenterna Tobias Indén och Johan Lundberg, båda vid Umeå universitet, har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning undersökt vilka krav på ekonomisk ställning som är ändamålsenliga att ställa vid offentlig upphandling.

Upphandlande myndigheter kan ställa krav på att anbudsgivare har en viss ekonomisk kapacitet i syfte att säkerställa att tänkbara leverantörer har tillräckligt stabil ekonomi för att kunna fullgöra sina förpliktelser enligt avtal. Huvudskälet till dessa krav är att det är kostsamt för både upphandlande myndigheter och samhället att genomföra nya upphandlingar som en följd av leverantörer inte fullgör sina avtal. Om upphandlande myndigheter däremot ställer allt för långtgående krav finns det risk för att färre leverantörer lämnar anbud, framför allt gäller detta mindre och nystartade företag. Vilka ekonomiska krav som är ändamålsenliga och vilka förutsättningar som finns för att ställa sådana krav behandlas i rapporten.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 64

Ladda ner rapport
1,11 Mb