Innehåll på sidan

Publicerad 11 juli 2018

Upphandling, Uppdragsforskning, 2018:5

När medför en offentlig finansiering en skyldighet att följa LOU

Jur. dr Caroline Wehlander har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning belyst de marknadsregler som styr de samverkansformer som finns mellan offentliga myndigheter och externa aktörer och då särskilt utrett i vilka fall en samverkan omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU).

Många kommunala företag, ideella organisationer samt företag med vinstintresse utför i dag olika typer av sociala tjänster gentemot kommuner, landsting och andra offentliga aktörer. Det finns i dag en osäkerhet om en del av dessa tjänster ska upphandlas enligt LOU eller ej. Det finns i princip två olika sätt för offentliga aktörer att finansiera dessa tjänster, vilket är antingen som uppdragsersättning eller ekonomiskt bidrag. Något förenklat innebär det att en tjänst ska upphandlas enligt LOU om leverantören erhåller ersättning för ett utfört uppdrag, men om leverantören däremot erhåller ekonomiskt bidrag kan uppdraget falla utanför LOU:s tillämpningsområde. Gränsdragningen mellan dessa finansieringsformer kan dock vara omgärdad av komplicerade överväganden.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 316

Ladda ner rapport
4,00 MB