Innehåll på sidan

Publicerad 1 januari 2004

Upphandling, Uppdragsforskning, 2004:1

Metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling. En inventering och analys av utvärderingsmodeller inom offentlig upphandling

På uppdrag av Konkurrensverket har Arne Andersson och Anders Lunander analyserat metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling.

Syftet var att undersöka om de utvärderingsmetoder som används idag uppfyller kraven på en rationell beslutsmetod, dvs. om de är förutsägbara och inte kan manipuleras. Arne Andersson är professor i datalogi vid Uppsala universitet och Anders Lunander är lektor i nationalekonomi vid Örebro universitet.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 81

Ladda ner rapport
254,32 Kb