Innehåll på sidan

Publicerad 28 februari 2017

Upphandling, Uppdragsforskning, 2017:2

Metoder för att utvärdera sysselsättningskrav vid offentlig upphandling - en översikt

Professor Dominique Anxo och lektor Thomas Ericson vid Linnéuniversitetet har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning genomfört en studie om potentiella effekter av sysselsättningskrav vid offentlig upphandling. De har också utrett hur en utvärdering av upphandling med sysselsättningskrav bör utföras.

Av rapporten framgår bland annat att det idag finns få utvärderingar av sysselsättningskrav vid offentlig upphandling. I de fall utvärderingar finns saknar de ofta effektanalyser och brister dessutom i kunskap om hur sysselsättningskrav bör utformas.

Författarna till rapporten har tagit fram en beskrivning på hur en utvärdering bör vara utformad för att kunna svara på frågan om sysselsättningskrav vid offentlig upphandling är en effektiv metod för att öka sysselsättningen eller minska arbetslösheten hos utsatta grupper.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 46

Ladda ner rapport
1,84 Mb