Innehåll på sidan

Publicerad 6 december 2018

Konkurrens, Rapportserie, 2018:10

Korruption som begränsar konkurrensen

I den här rapporten identifieras möjliga kopplingar mellan korruption och konkurrensbegränsningar och illustreras med hypotetiska exempel

Konkurrensverket har identifierat ett behov av ökad kunskap om sambanden mellan korruption och olika former av konkurrensbegränsningar. Med ökad kunskap kan Konkurrensverket bättre förutse eller identifiera situationer där korruption utgör en del av en överträdelse av upphandlings- eller konkurrensreglerna, och beakta dessa aspekter i tillsynsarbetet. Även företag och organisationer som riskerar att skadas av konkurrensbegränsningar kan ha nytta av ökad kunskap kring korruption för att undvika att sådana situationer uppstår.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 68

Ladda ner rapport
902,24 kB